Podotherapie uitgelegd

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Een voetprobleem kan daardoor naast klachten aan de voeten ook andere lichamelijke klachten veroorzaken, bijvoorbeeld aan enkels, knieën, heupen en rug.

Podotherapeuten zijn specialisten op het gebied van de voet en behandelen personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten.

Door middel van podotherapeutische behandelmethoden worden afwijkingen gecorrigeerd of gecompenseerd. Tevens kan een behandelmethode als bescherming of preventie dienen.

Therapieën

  • Podotherapeutische zolen
  • Podotherapeutische sportzolen
  • Siliconen orthese (teenstukje)
  • Vilttherapie
  • Taping
  • Medical Taping
  • Schoenadvies
  • Advies wat betreft dagelijkse voet- en nagelverzorging

Zonder verwijzing naar de podotherapeut

U kunt rechtstreeks, zonder een verwijzing van huisarts of medisch specialist, een afspraak maken met de podotherapeut. Het onderzoek, de therapie en de behandeling van de podotherapeut wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is veelal dat de podotherapeut aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en ingeschreven staat bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Podotherapie Couteaux staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Een podotherapeut behandelt onder meer

Erkende paramedici

Podotherapie is door de overheid wettelijk erkend en voldoet aan de Wet op de beroepen binnen de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. “Podotherapeut” is een beschermde titel en mag alleen gevoerd worden na een afgeronde 4-jarige HBO-opleiding.

Podotherapie Couteaux staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie (NVvP).