Een eerste bezoek

Neem naar uw eerste bezoek altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Indien u voor een sportblessure komt neem dan uw sportschoenen en een korte (sport)broek mee.

Anamnese/vraaggesprek

Na het maken van een afspraak start het eerste bezoek met een anamnese/vraaggesprek. Door middel van dit gesprek krijgt de podotherapeut een beeld van uw klachten, leefgewoonten en eventuele ziektegeschiedenis, om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat uw (sport)doelen en uw wensen zijn.

Lichamelijk onderzoek

Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt u voetstand ten opzichte van uw lichaamshouding beoordeeld. Tevens wordt er gekeken naar de bewegingsmogelijkheden van uw voeten, enkels, knieën, heupen en rug.

Drukmeting en loopanalyse

Afhankelijk van de klachten zijn er verschillende mogelijkheden voor het vervolgonderzoek mogelijk; drukmeting van de voeten, loopanalyse (wel of niet op de hardloopband), videoanalyse, 3D-scan voeten en schoenonderzoek.

Opstellen behandelplan

Aan de hand van de anamnese en de uitkomsten uit het onderzoek kan er een behandelplan opgesteld worden, om de klachten te verhelpen. Dit gaat uiteraard altijd in overleg met de patiënt en eventueel ook met andere disciplines (huisarts, fysiotherapeut, osteopaat etc.).